درباره ما

سایت اینترنتی مهندسی نرم افزار با چندین سال سابقه فعالیت در زمینه رشته مهندسی نرم افزار،به ارائه اطلاعات مرتبط با دانشجویان رشته نرم افزار کامپیوتر می پردازد

این گروه در سال ۱۳۹۵ به همت گروهی از کارشناسان حوزه IT و مدیریت و با هدف تسهیل در روند امور ایجاد گردید.

سایت اینترنتی مهندسی نرم افزار با چندین سال سابقه فعالیت در زمینه رشته مهندسی نرم افزار، به ارائه اطلاعات و خدمات غیرحضوری تحصیلی مرتبط با دانشجویان رشته نرم افزار کامپیوتر می پردازد. خدمات سایت مشتمل بر ارایه اطلاعات تجربی و علمی در زمینه مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی می باشد.

در دوره جدید فعالیت سایت مدیر، تلاش ما و همکاران بر این است تا با مطالبی جدید، کامل و پشتیبانی قوی به شیوه ای حرفه ای تر در خدمت کاربران خود باشیم. در این راه حمایت و پیشنهادات شما کاربران گرامی نیز نقش مهمی در پیشبرد اهداف سایت و پیشرفت آن خواهد داشت.

مدیر سایت

بهمن شفیعی (کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

مدیر فنی

بهمن شفیعی (کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

همکاران

حدیثه قهرمان - کارشناسی مدیریت بازرگانی
 

اعضای گروه علمی

.......................  (.......................... – .....................)

.......................  (.......................... – .....................)

.......................  (.......................... – .....................)

تقدیر و تشکر

در پایان لازم می دانیم از زحمات همکاران قدیمی سایت و سایر همکارانی که در سالیان گذشته یار و پشتیبان ما بوده اند تشکر و قدردانی نماییم.