کلاس ها و انتخابگر ها (selector) ی پرکاربرد در CSS

کلاس ها و انتخابگر ها (selector) ی پرکاربرد در CSS

۱. انتخاب کلاس هایی در CSS که نام آنها با حروف خاصی شروع می شوند.

مثال:‌

<div class="del-first"></div>

<div class="del-second"></div>

برای اینکه متن این div ها را قرمز کنیم از کد css زیر استفاده می کنیم.

div[class^="del-"] {
    color: red;
}

۲. رنگ کردن یک در میان سطرهای زوج و فرد در جدول CSS

/* برای سطرهای زوج*/

.table-striped > tbody > tr:nth-child(2n) > td {
   background-color: green;
}

/* برای سطرهای فرد*/

.table-striped > tbody > tr:nth-child(2n+1) > td {
   background-color: red;
}
اشتراک گذاری