کاربرد استفاده از سوئیچ --save و --save-dev در دستور npm install

کاربرد استفاده از سوئیچ --save و --save-dev در دستور npm install

دستور npm install جهت نصب پکیج های جاوااسکریپت به کار می رود.

یکی از سوئچ های استفاده شده در آن سوئیچ save می باشد که برای ذخیره عنوان و نسخه پکیج نصب شده در فایل package.json کاربرد دارد.

البته در نسخه های اخیر npm استفاده از این پکیج اختیاری شده و به طور خودکار بروزرسانی فایل package.json انجام می شود.

تنها مساله ای که باقی می ماند تفاوت --save و --save-dev است.

پکیج هایی که لازم است در حالت توسعه نرم افزار از آنها استفاده کنیم و نیازی نداریم در فایل bundle شده بیایند مثل webpack، gulp و غیره که ابزاری کمکی جهت توسعه بهتر هستند را با استفاده از سوئیچ --save-dev نصب می کنیم. در این حالت آنها در فایل package.json در زیر مجموعه devDependencies قرار می گیرند. مثل:

"devDependencies": {
   "webpack":"^5.66.0",
   "webpack-cli":"^4.9.1"
},
اما پکیج هایی که نیاز داریم در فایل bundle شده و نهایی از آنها استفاده کنیم را با استفاده از سوئیچ --save نصب می کنیم که در زیر مجموعه dependencies قرار می گیرند. مثل:
 
"dependencies":{
    "@egjs/flicking":"^4.4.2",
    "panzoom":"^9.4.2"
}
اشتراک گذاری