انتخابگر ~ در css - تعریف element1~element2

انتخابگر ~ در css - تعریف element1~element2

مثال

رنگ پس زمینه همه عناصر <ul> که قبل از آنها یک عنصر <p> هم سطح خودشان (parent یکسان) قرار گرفته را تغییر بده.

p ~ ul {
  background: #ff0000;
}

تعریف و استفاده

انتخابگر element1~element2 تمامی حالاتی که در آن element2 بعد از element1 قرار گرفته را انتخاب می کند.

هر دو المان باید parent یکسانی داشته باشند اما element2  لزومی ندارد که حتما بلافاصله بعد از element1 آمده باشد.

مرورگرهایی که از این انتخابگر پشتیبانی می کنند

کروم نسخه ۴ 

اج نسخه ۷

فایرفاکس نسخه ۳.۵

سافاری نسخه ۳.۲

اپرا نسخه ۹.۶

نحو نوشتن در CSS

element ~ element {
  css declarations;
}

 

مرجع

https://www.w3schools.com/cssref/sel_gen_sibling.asp

اشتراک گذاری