نصب آخرین نسخه Oracle JDK روی لینوکس

نصب آخرین نسخه Oracle JDK روی لینوکس

اگر لینوکس شما از فرمت پکیج DEB مثل Debian استفاده می کند، شما می توانید jdk-18_linux-x64_bin.deb را با استفاده از دستور زیر دانلود و نصب کنید:

sudo dpkg -i jdk-18_linux-x64_bin.deb

اگر لینوکس شما از فرمت پکیج RPM مثل Cent OS استفاده می کند شما م یتوانید فایل jdk-18_linux-x64_bin.rpm را با دستور زیر دانلود و نصب کنید:

sudo rpm -ivh jdk-18_linux-x64_bin.rpm

البته این مثال روش نصب دستی را شرح می دهد که برای همه نسخه های لینوکس مناسب است. به شخصه ترجیح می دهم از روش نصب دستی استفاده کنم چون کنترل بیشتری نسبت به تغییراتی که روی سیستم اعمال می شود دارم.

گام ۱:

آخرین نسخه JDK را از سایت زیر دانلود کنید:

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

گام ۲

ترمینال را باز کنید و دستور زیر را وارد کنید:

sudo mkdir /usr/lib/jvm

گام ۳

به مسیر پوشه ایجاد شده بروید

cd /usr/lib/jvm

گام ۴

فایل دانلود شده را در این پوشه extract کنید

sudo tar -xvzf ~/Downloads/jdk-18_linux-x64_bin.tar.gz

در مثال فوق فرض کرده ایم که فایل دانلود شده در مسیر ~/Downloads قرار دارد.

بعد از اجرای دستور فوق ls را اجرا کنید تا مطمئن شوید jdk-18 به درستی extract شده باشد و پوشه ای به این نام ایجاد شده باشد.

گام ۵

دستور زیر را اجرا کنید تا فایل متغیرهای محیطی را ویرایش کنید

sudo nano /etc/environment

گام 6

در فایل باز شده پوشه bin مورد نظر را به متغیر path موجود اضافه کنید.

/usr/lib/jvm/jdk-18/bin

متغیرهای Path باید با کولون : از هم جدا شوند

متغیر محیطی زیر را هم در انتهای فایل اضافه کنید.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk-18"

متغیر محیطی بعد از ویرایش باید این شکلی باشه:

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/jvm/jdk-18/bin"

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk-18"

فایل را ذخیره کنید.

گام ۷

دستورت زیر را به ترتیب وارد کنید تا به سیستم در رابطه با محل قرار گیری جاوا خبررسانی کنید. بسته به محل نصب شما ممکن است مسیرها متفاوت باشد.

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk-18/bin/java" 0

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk-18/bin/javac" 0

sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/jdk-18/bin/java

sudo update-alternatives --set javac /usr/lib/jvm/jdk-18/bin/javac

گام ۸

برای تایید راه اندازی دستورات زیر را اجرا کنید و مطمئن شونید که آنها مکان نصب java و javac را به درستی چاپ می کنند.

update-alternatives --list java

update-alternatives --list javac

گام ۹

کامپیوتر خود را روشن و خاموش کنید (یا logout/login) شوید و ترمینال رو دوباره باز کنید.

گام ۱۰

دستور زیر رو وارد کنید

java --version

اگر مقدار چاپ شده در ترمینال ورژن نصب شده بود شما با موفقیت مراحل رو طی کردید.

منبع: 

https://www.javahelps.com/2019/04/install-latest-oracle-jdk-on-linux.html

اشتراک گذاری