کلمه کلیدی this در جاوا اسکریپت

کلمه کلیدی this در جاوا اسکریپت

مثال

var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id       : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};

کلمه کلیدی this چیست؟

کلمه کلیدی this در جاوا اسکریپت به شی ای اشاره می کند که this در آن استفاده شده است.

this بسته به اینکه کجا استفاده می شود مقادیر مختلفی دارد:

  • در یک متد اشاره به شی دارد که متد متعلق به آن است
  • به تنهایی اشاره به شی global دارد
  • در یک تابع اشاره به شی global دارد
  • در یک تابع در حالت strict مقدار this برابر با undefined است.
  • در یک رویداد this اشاره به element دارد که رویداد را دریافت کرده است
  • متدهای call() و apply() می توانند this را به هر شی ای ارجاع دهند.

 

 

اشتراک گذاری