خطای database is not accessible sql server‌ و تگ suspect جلوی نام دیتا بیس

خطای database is not accessible sql server‌ و تگ suspect جلوی نام دیتا بیس

علل ممکن

  • ممکن است دیتابیس خراب شده باشد
  • فضای کافی برای SQL Server موجود نباشد که بتواند دیتابیس را در طول شروع کار بازیابی کند
  • دیتابیس به علت فایل های لازمی که در دسترس نیستند یا فضای دیسک غیرکافی یا حافظه غیر کافی نتوانسته باز شود
  • فایل های دیتابیس توسط سیستم عامل مشغول هستند، مثل حالتی که از یک نرم افزار سوم شخص برای گرفتن پشتیبان استفاده کرده باشیم
  • نرم افزار SQL Server به طور ناخواسته shutdown‌شده باشد، خطای بر رخ داده باشد یا مشکل سخت افزاری رخ داده باشد

راه حل

راه حلی که در این جا ارایه می شود مستلزم این است که شما نرم افزار Microsoft SQL Server Management Studio روی کامپیوتر خود نصب داشته باشید.

  1. نرم افزار  Microsoft SQL Server Management Studio را باز کنید و به بانک اطلاعات خود متصل شوید
  2. روی دکمه New Query کلیک کنید
  3. اسکریپت SQL زیر را داخل New Query کپی کرده و [YourDatabase] را با نام دیتابیس خود جایگزین کنید

EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
DBCC checkdb([YourDatabase])
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER

  1. سپس روی Execute کلیک کنید

دیتا بیس شما دیگر نباید به صورت suspect تگ شده باشد و باید بتوانید به آن دسترسی داشته باشید

اشتراک گذاری