آموزش کامل و مرحله به مرحله minify کردن توسط Gulp

آموزش کامل و مرحله به مرحله minify کردن توسط Gulp

در دنیای وب دیگر توسعه برنامه ها بدون استفاده از JavaScript‌ و Stylesheet ها بی مفهوم هستند. می توان گفت برای توسعه یک برنامه تحت وب استاندارد استفاده از این ها ملزوم هستند.

از طرفی پیدایش ابزاری همچون less، saas و ... نیز نیاز به ابزاری جهت کامپایل آنها به js و css دارد.

gulp یک ابزار تحت node است که با استفاده از آن می توان کلیه این عملیات را انجام داد و از همه مهمتر gulp دارای خصوصیت watch است که تغییرات را به صورت آنی رصد می کند تا در صورت کوچکترین تغییری آنها را کامپایل کند و نیازی به کامپایل دستی نباشد.

در این نوشتار قصد دارم شما را به نحوه استفاده از gulp آشنا کنم. تعاریف مربوط به gulp و نحوه نصب آن در مقاله جداگانه ای توضیح داده شده است.