جلوگیری از خطای Message: Undefined offset: 0 در Codeigniter

جلوگیری از خطای Message: Undefined offset: 0 در Codeigniter

در برنامه نویسی با چارچوب کد ایگنایتر خیلی زیاد به مسایل مربوط به هندل کردن خطا پرداخته نشده و به همین خاطر تا میتونیم باید جلوی خطا رو بگیریم.smiley

یکی از جاهایی که خیلی زیاد باهاش به مشکل میخورم بانک اطلاعاته.

function Select_Row($id)
{
  $this->db->where(self::ID, $id);
  $query = $this->db->get($this->table_name);
  if ($query->num_rows() > 0)
    return $query->result()[0];
  else
    return null;
}

در قسمت 

return $query->result()[0];

اگر قبلش if نگذاریم و تعداد سطرها رو نشماریم با خطا مواجه میشیم و به همین منظور باید حتما تعداد سطرهای پیدا شده رو چک کنیم و اگه نبود null‌ بر گردونیم.