خطای Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are cas

خطای Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are cas

در هنگام اجرای وب سایت توسط IIS در ویندوز 7 به مشکلی برخوردم که در آن مشکلی که وجود داشت در زمینه .NETFrameWork 4 بود

و موقع اجرا این خطا ظاهر می شد
Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive

مشکل اصلی این بود که با اینکه من از VS2010 و .net4 استفاده می کردم اما در IIS نگارش 2 تنظیم شده بود

برای رفع این مشکل باید مراحل زیر را طی کنیم

1. وارد IIS  می شویم

2. در قسمت بالای sites، گزینه Applications Pool را انتخاب می کنیم

3. در پنل سمت راست روی وب سایت مورد نظر کلیک راست کرده و Basic Setting را انتخاب می کنیم.

4. در نهایت NET Framework Version را روی 4 قرار می دهیم